Smještaji u Novigradu

Panorama NOVIGRAD

NOVIGRAD je turističko odredište na zapadnoj obali Istre. To je grad ponosan na svoju tradiciju, ljepotu i povijesnu te kulturnu baštinu. Bez obzira na to da li ste gost koji ostaje duže ili samo putnik u prolazu, građani Novigrada primit će vas otvorenih ruku uz toplu dobrodošlicu, a na kraju vašeg godišnjeg odmora pozdravit će vas kao dobrog prijatelja.

Po tome će se vidjeti da je vaš boravak u tom gradu vrhunski organiziran i da ste dobili najbolju i nezaboravnu uslugu. Ovdje će gost naići na najbistrije more u ovom dijelu Mediterana. Turistička slika Novigrada bazirana je na njegovim prednostima u pogledu sportskih i slobodnih aktivnosti. Sportski tereni nude mogućnost postizanja dobrih rezultata, kako u bavljenju sportom tako i u pogledu odmora te dobrog zdravlja. Navedene mogućnosti su dostupne svim gostima, bez obzira na godine, cijeli dan tokom cijele godine, po bilo kakvom vremenu, kako u moru, tako i na kopnu.

Svakog ljeta Novigrad je središte poznatog međugradskog Ribarskog festivala, kada su na uličnim štandovima ponuđene samo najbolje morske delicije.

Novigrad je sagrađen na malom otoku koji je bio povezan s kopnom u 18-om stoljeću. Održao je svoju srednjovjekovnu strukturu sve do danas. Troimena župna crkva Sv. Marije, Sv. Maximiliana i Sv. Pelagiusa očuvala je karakteristike romanike i ostatke ranokršćanske bazilike, usprkos prevladavajućem baroknom utjecaju (1745-1775). Crkva Sv. Agate iz 10-og stoljeća i pripadajuće groblje primjer su prekrasne romaničke sakralne arhitekture, a Crkva Sv. Antona sagrađena je u gotičkom periodu i renovirana u 17-om stoljeću.