Homepage Odjeli

Odjeli

Kako biste došli do nas, molimo kontaktirajte jedan od slijedećih Odjela. Biti će nam vrlo drago da vam pomognemo i damo vam sve potrebne informacije. Najljepša hvala.


Uprava Tvrtke

Danica Bojković
General Manager
E-Mail: [email protected]


Odjel Marketinga

Boris Bojković
Marketing Manager
E-Mail: [email protected]


Odjel Promocije

Zoran Bojković
Promotion Manager
E-Mail: [email protected]


Odjel Prodaje

Goran Bojković
Sales Manager
E-Mail: [email protected]


Odjel Financija

Morena Rumin
Accounting Manager
E-Mail: [email protected]


Odjel IT

Marko Rakić
IT Manager
E-Mail: [email protected]